fbpx

Package ราคางานออกแบบ

Logo Design

โลโก้ (Logo) ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับองค์กรและธุรกิจ เพราะช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกิจการนั้นๆ และช่วยสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภคนามบัตร (Name Card) ถือเป็นตัวสร้างความเป็นตัวตนของธุรกิจ เนื่องจากเป็นด่านแรกที่จะทำให้ผู้พบเห็นรู้จักตัวตนและจดจำภาพลักษณ์ของธุรกิจ ซึ่งบนนามบัตรนั้นจะระบุข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ในการติดต่อ จึงเป็นเหตุให้การออกแบบนามบัตรที่ดีย่อมทำให้เป็นที่จดจำได้มากกว่า

Package
Silver
ออกแบบให้ 3 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 2 ครั้ง
สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก
Package
Gold
ออกแบบให้ 4 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง
Package
Platinum
ออกแบบให้ 4 แบบ เลือก 1 แบบ แก้ได้ 4 ครั้ง
สำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รวมออกแบบนามบัตร ตรายาง กระดาษหัวจดหมาย
Pricing Table plugin

บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

โบรฃัวร์ (Brochure), ใบปลิว(Leaflet), โปสเตอร์(Poster) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยโฆษณาสินค้า บริการ หรือโปรโมชั่นออกไปยังผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือสร้างยอดขายให้กับสินค้าหรือบริการป้ายโฆษณา ธงญี่ปุ่น(J-Flag), ป้ายX-Stand, ป้ายRollup, ป้ายBackDrop เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

L_Btext1

quatation

P_Dtext2

quatation

L_Ptext3

quatation

 

บริการออกแบบเว็บไซต์ Web Design

 

W_Btext4

quatation

 

 

 

งานออกแบบอื่นๆติดต่อสอบถาม

 Mobile : 082-540-0311 

 E-mail : d.creativeidea@gmail.com

 Facebook : Dcreativeidea

 Line : dcreativeidea