เผื่อแผ่ความรู้!! ขนาดกระดาษมาตรฐานที่ใช้ในการพิมพ์ที่นิยมทั่วไป

เผื่อแผ่ความรู้!! ขนาดกระดาษมาตรฐานที่ใช้ในการพิมพ์ที่นิยมทั่วไป

สวัสดีค่ะ วันนี้ DcreativeIdea เราขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับขนาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ใบปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้ทางเกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าที่ต้องการจ้างงานนักออกแบบ หรือโรงพิมพ์ในการผลิตชิ้นงานที่ท่านต้องการ จะได้ช่วยทำให้ลดเวลาการคุยรายละเอียดงานได้มากขึ้น สำหรับขนาดกระดาษมาตรฐานทั่วไปนั้น มีทั้งมาตรฐาน A และมาตรฐาน B ที่นิยมใช้กันบ่อยๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วขนาดมาตรฐานยังมีอีกหลายตัว ทางเราขอพูดถึงในส่วนของมาตรฐาน A ก่อน เพราะเป็นที่นิยมใช้และเห็นได้บ่อยในง่านทั่วไป ขอวิชาการเล็กน้อยเพื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของการแบ่งขนาดต่างๆ มาตรฐานขนาดกระดาษชุด A เป็นมาตรฐานในระบบ ISO ซึ่งเป็นระบบเมตริก จะกำหนดรหัส A0 ให้มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร จากการคำนวณจะได้ขนาดของ A0 เท่ากับ 841 x 1189 มิลลิเมตร เมื่อทำการแบ่งครึ่งจากขนาด A0 ดังกล่าว ขนาดใหม่ที่ได้ตั้งเป็นรหัส A1…

Continue reading →