สวัสดีค่ะ วันนี้ DcreativeIdea เราขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับขนาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ใบปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้ทางเกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าที่ต้องการจ้างงานนักออกแบบ หรือโรงพิมพ์ในการผลิตชิ้นงานที่ท่านต้องการ จะได้ช่วยทำให้ลดเวลาการคุยรายละเอียดงานได้มากขึ้น

สำหรับขนาดกระดาษมาตรฐานทั่วไปนั้น มีทั้งมาตรฐาน A และมาตรฐาน B ที่นิยมใช้กันบ่อยๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วขนาดมาตรฐานยังมีอีกหลายตัว ทางเราขอพูดถึงในส่วนของมาตรฐาน A ก่อน เพราะเป็นที่นิยมใช้และเห็นได้บ่อยในง่านทั่วไป

ขอวิชาการเล็กน้อยเพื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของการแบ่งขนาดต่างๆ มาตรฐานขนาดกระดาษชุด A เป็นมาตรฐานในระบบ ISO ซึ่งเป็นระบบเมตริก จะกำหนดรหัส A0 ให้มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร จากการคำนวณจะได้ขนาดของ A0 เท่ากับ 841 x 1189 มิลลิเมตร เมื่อทำการแบ่งครึ่งจากขนาด A0 ดังกล่าว ขนาดใหม่ที่ได้ตั้งเป็นรหัส A1 หากทำการแบ่งไปเรื่อย ๆ ก็จะได้รหัส A2, A3, A4 …  ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

 

Aลักษณะการแบ่งขนาดกระดาษตามมารฐาน A

https://www.high-endrolex.com/32

2A

1189  x 1682 mm.

46.81  x  66.22 in.

A0

 841  x 1189 mm.

33.11  x  46.81 in.

A1

 594  x   841 mm.

23.39  x  33.11 in.

A2

 420  x   594 mm.

16.54  x  23.39 in.

A3

 297  x   420 mm.

 11.69  x  16.54 in.

A4

 210  x   297 mm.

   8.27  x  11.69 in.

A5

 148  x   210 mm.

  5.83  x   8.27 in.

A6

 105  x   148 mm.

  4.13  x   5.83 in.

A7

   74  x   105 mm.

  2.91  x   4.13 in.

A8

   52  x    74 mm.

  2.05  x   2.91 in.

A9

   37  x    52 mm.

  1.46  x   2.05 in.

A10

   26  x    37 mm.

  1.02  x   1.46 in

ตารางขนาดกระดาษมาตรฐาน A

 

รูปประกอบและตารางขนาดกระดาษต่างๆ น่าจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงานที่ท่านต้องการ

เช่น งานใบปลิว ขนาดที่นิยมใช้คือ A5และA4   งานโบรชัวร์ ขนาดที่นิยมใช้คือ A4 และ A3  งานโปสเตอร์ ขนาดที่นิยมใช้คือ A3, A2 และ A1 ซึ่งการใช้งานต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่จะใช้งานในลักษณะใดเป็นสำคัญ

บทความนี้ทางเราจัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในการเลือกใช้กระดาษได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน

และเข้าใจกับทางนักออกแบบและโรงพิมพ์ที่ได้สอบถามความต้องการของท่านในการออกแบบและพิมพ์ คราวหน้าเราจะนำเนื้อหาสาระความรู้ดีๆ ในโลกของการออกแบบมาแบ่งปันให้ท่าน แล้วพบกันในบทความหน้าค่ะ